giai phẩm cũ

 

______________________________________________________________________________

liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

GIAI PHẨM THÁNG BA, 2009

______________________________________________________________________________

 

 Họp Đoàn by Lệ Thủy
Họp Đoàn by Lệ Thủy    hồi kư

 Cây Chuối  by Nguyên Thi
Cây Chuối by Nguyên Thi