giai phẩm cũ

 

______________________________________________________________________________

liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

GIAI PHẨM THÁNG HAI, 2009

______________________________________________________________________________

 

 vẽ by Loan Nguyễn Sơn
vẽ by Loan Nguyễn Sơn ảnh hoa hồng Rose Super Star by Norman Sparnon
ảnh hoa hồng Rose Super Star by Norman Sparnon.