giai phẩm cũ

 

______________________________________________________________________________

liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

GIAI PHẨM THÁNG MƯỜI MỘT, 2008

______________________________________________________________________________

 

 Tháp chùa Phổ Minh - Nam Định chụp by Nguyễn Lăm Thắng
Tháp chùa Phổ Minh - Nam Định chụp by Nguyễn Lăm Thắng Chùa tháp ở Nam Định chụp by Nguyễn Lăm Thắng
Tháp chùa Phổ Minh - Nam Định chụp by Nguyễn Lăm Thắng