giai phẩm cũ

 

______________________________________________________________________________

liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

GIAI PHẨM THÁNG MƯỜI, 2008

______________________________________________________________________________

 

 Bến đ̣ vịnh Hạ Long chụp by Nguyên Thi
Bến Đ̣ Vịnh Hạ Long chụp by Nguyên Thi Em Tôi by Lệ Thủy
Em Tôi by Lệ Thủy