giai phẩm cũ

 

______________________________________________________________________________

liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

GIAI PHẨM THÁNG CHÍN, 2008

______________________________________________________________________________

 

 Bến Sông by Lệ Thủy
Bến Sông by Lệ Thủy chụp by Nguyên Thi
chụp by Nguyên Thi