giai phẩm cũ

 

______________________________________________________________________________

liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

GIAI PHẨM THÁNG TÁM, 2008

______________________________________________________________________________

 

Trăng by Lệ Thủy
Trăng by Lệ Thủy