giai phẩm cũ

 

______________________________________________________________________________

liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

TUYỂN TẬP THÁNG NĂM, 2008

______________________________________________________________________________

 

Cát Trắng by Lệ Thủy
Cát Trắng by Lệ Thủy