giai phẩm cũ

 

______________________________________________________________________________

liên lạc: giaocam@saigonline.com

______________________________________________________________________________

TUYỂN TẬP THÁNG HAI, 2008

______________________________________________________________________________

 

FruitStillLife1. Mỹ tục ông cha mừng Tết đến
Lưu truyền tiên tổ đón xuân sang

2. Xuân đất khách thơm t́nh đất Việt
Tết tha hương đẹp nghĩa người Nam

3. Mứt bí trà sen ra dáng Tết
Cành đào chậu cúc ái chà xuân

4. Lan cúc chợt cười hay tết đến
Đào mai bừng nở đón xuân sang

5. Xuân đất khách mà như vùng đất Việt
Tết tha hương c̣n ngỡ ở trời Nam

6. Cổng chùa dẫn nẻo t́m tam bảo
Hương án bay trầm thơm tứ phương

7. Sáng danh Thiên Chúa trời muôn sáng
Hạnh phúc nhân loài đất vạn hoa

8. Lập nước bốn ngàn năm Hồng Lạc
Dựng nhà trăm triệu giống Tiên Long


LÊ NGỌC HỒ